DCDC

鎢鋼中心鑽頭

Solid Carbide Center drill

background
刀具-60度鎢鋼中心鑽頭
  • 產品用途:孔加工的預制精確定位及倒角加工
  • 產品材質:鎢鋼
  • 鑽頭刃數:2刃
unit:mm
Order Code 刃徑D 小徑刃長FL 全長OL 柄徑SD 角度α
DCDC10015-60 1 1.5 32 4 60∘
DCDC12519-60 1.25 1.9 32 4 60∘
DCDC16024-60 1.6 2.4 32 4 60∘
 DCDC20030-60 2 3 40 6 60∘
DCDC25038-60 2.5 3.8 45 6 60∘
DCDC30045-60 3 4.5 60 8 60∘
DCDC31545-60 3.15 4.5 60 8 60∘
DCDC40060-60 4 6 75 10 60∘

最新消息