DCDC

鎢鋼中心鑽頭

Solid Carbide Center drill

background
刀具-90度鎢鋼中心鑽頭
  • 產品用途:孔加工的預制精確定位及倒角加工
  • 產品材質:鎢鋼
  • 鑽頭刃數:2刃
unit:mm
Order Code 刃徑D 小徑刃長FL 全長OL 柄徑SD 角度α
DCDC10015-90 1 1.5 32 4 90°
DCDC12519-90 1.25 1.9 32 4 90°
DCDC16024-90 1.6 2.4 32 4 90°
 DCDC20030-90 2 3 40 6 90°
DCDC25038-90 2.5 3.8 45 6 90°
DCDC30045-90 3 4.5 60 8 90°
DCDC31545-90 3.15 4.5 60 8 90°
DCDC40060-90 4 6 75 10 90°

最新消息